Top

Tygře, tygře, vášně jas,
vydals noci napospas.
Jaký cit a věčná síla,
k obrazu svému, Tvé tělo postavila?

Z jakých dálek, tmavých mrak,
plane ohněm tvůj bystrý zrak?
Jakou touhou snažil se?
Ten kdo ohně chopil se?

Kdo vzal tu tíhu na svá bedra
a vložil Ti srdce mezi žebra?
A když tlukot srdce ozval se,
stvořil tlapy jichž každý, děsí se.

Jaké kladivo? A jaká rudná žíla?
Jaká výheň Tvoji mysl zocelila?
Které kovadliny temné objetí,
hrůzně spoutalo Tě vzápětí?

Když hvězdy shodily svůj jasný třpyt,
že nebesa slzami zvlhla, nemohlo Tě překvapit.
Snad na tváři úsměv, měl?
Byl beránka i Tvůj stvořitel?

Tygře, tygře, vášně jas,
vydals noci napospas.
Jaký cit a věčná síla,
k obrazu svému, Tvé tělo postavila?

 

Můj překlad, 10. 3. 2012

post a comment